Poistenie nehnuteľnosti:
čo je poistené, to sa počíta!

Ideálnym spôsobom, ako chrániť svoj majetok je poistiť si ho.
Možností je pritom hneď niekoľko!
Poistenie domácnosti chráni zariadenie vášho domu a bytu.
Poistenie bytu zaručuje finančné krytie vzniknutých škôd na vašom byte.
Poistenie domu predstavuje ideálnu ochranu vášho domu pred náhodnými udalosťami.
Poistenie rekreačných budov poskytuje spoľahlivé zabezpečenie pre vami vyhľadávané miesta oddychu.

Poistenie domov a domácností v spolupráci s Netfinancie s.r.o.

Poistenie rekreačných budov: vaša chata – miesto vášho relaxu!

Ak patríte k šťastlivcom, ktorí majú svoju chalupu kdesi v horách, určite dobre poznáte akú ma tento relax nevyčísliteľnú hodnotu! Myslite preto na zadné dvierka a uzatvorte si poistenie rekreačných budov! Jedine poistenie rekreačných budov ochráni to, čo je vám najcennejšie – miesto vášho vytúženého oddychu!

Poistenie rekreačných budov a predmet poistenia

Poistenie rekreačných budov je špecifickým typom poistenia nehnuteľnosti, ktorého cieľom má chrániť vašu:

 • chatu – objekt, určený primárne k sezónnej rekreácii
 • chalupu – objekt na vidieku, ktorý slúžil alebo ešte slúži primárne ako obydlie
 • vedľajšie stavby a budovy
 • stavebný materiál a mechanizmy

POZOR! Niektoré poisťovne si kladú podmienku, že nehnuteľnosť, na ktorú sa poistenie rekreačných budov uzatvára, musí byť obývaná aspoň 270 dní v roku a nesmie byť schátraná.

Poistenie rekreačných budov chráni nielen samotnú stavbu, ale aj jej vnútorné vybavenie. Hoci je väčšina chalúp a chát vybavená skromnejšie než bežne obývané domy a byty, poistenie rekreačných budov napriek tomu nie je žiadnym luxusom. Víkendový či dovolenkový relax si mnohí z nás nevedia predstaviť bez lyží, bicyklov či televízora, a práve tieto predmety je potrebné chrániť vhodným poistením. Aj napriek uzatvorenému poisteniu rekreačných budov sa neodporúča nechávať dlhšie bez dozoru cennejšie predmety, elektroniku či drahšie záhradné príslušenstvo.

POZOR! Pri víkendovej chalupe vám nemusí poisťovňa poskytnúť špeciálne pripoistenie drahších vecí, ako sú napríklad obrazy či šperky. Toto pripoistenie je zvyčajne možné uzatvoriť len v domácnostiach, ktoré sú trvalo obývané.

Poistenie rekreačných budov a poistné riziká

Chatu či chalupu a ich vnútorné vybavenie chráni poistenie rekreačných budov pred:

 • živelnými rizikami
  • požiar a dym
  • úder blesku
  • výbuch
  • víchricu
  • krupobitie
  • záplavu
  • povodeň
  • zosuv pôdy, snehu a lavín
  • pád stromov a stožiarov
  • zrútenie skál alebo zeminy
  • zemetrasenie
  • tiaž snehu
  • náraz vozidla
  • pád lietadla
 • rizikom odcudzenia
 • rizikom vandalizmu
 • rizikom škody spôsobenej vodou z vodovodného zariadenia
 • rizikom škody spôsobenej skratom elektromotora
 • rizikom škody vzniknutej na skle
 • rizikom škody, ktorú spôsobí poistník na majetku alebo zdraví inej osoby

Pri uzatváraní poistenia rekreačných budov môže nastať problém, ak sa nehnuteľnosť nachádza v povodňovej oblasti. Keďže opakované záplavy na jednom mieste už nie sú považované za náhodnú udalosť, môže poisťovňa uzatvorenie poistenia rekreačnej budovy odmietnuť. Rovnako tak môže poisťovňa odmietnuť uzatvoriť poistenie rekreačných budov, ak mala nehnuteľnosť za posledných 10 rokov viac ako 5 poistných udalostí.

Poistenie rekreačných budov a výška poistného

Výška poistného z poistenia rekreačných budov sa vám určí podľa:

-stanovenej poistnej sumy

-rozsahu poistného plnenia

Cenu poistenia rekreačných budov ovplyvňuje hneď niekoľko faktorov:

1) Ako často navštevujete chatu alebo chalupu

2) Aké je zabezpečenie poisťovaného objektu

3) Aká je zastavaná a obytná plocha nehnuteľnosti

4) O aký druh a typ nehnuteľnosti sa jedná

5) Aký stavebný materiál bol pri stavbe objektu použitý

6) Aký je vek poisťovanej nehnuteľnosti

V niektorých prípadoch sa môže poisťovňa, cez ktorú si poistenie rekreačných budov uzatvárate, zaujímať, či s chata nachádza v rekreačnej oblasti alebo v trvalo osídlenej obci.

TIP! Ak chcete mať na svoju chatu či chalupu uzatvorené výhodné poistenie rekreačných budov, dbajte predovšetkým na ochranu poisťovanej nehnuteľnosti. Aj tu platí, že počiatočná investícia sa z dlhodobého hľadiska vyplatí oveľa viac, ako prehnané šetrenie! Investujte do zabezpečenia vchodových a balkónových dverí, pivničných okien či okien na prízemí, príp. presklených častí objektu. Poistenie rekreačných budov vás tak vyjde lacnejšie!

Poistenie rekreačných budov – podpoistenie a nadpoistenie

Najčastejšia chyba, ktorej sa klienti pri uzatváraní poistenia rekreačných budov dopúšťajú, je chybné nastavenie poistnej sumy. V takom prípade dochádza k dvom situáciám:

-podpoisteniu – keď je poistná suma nižšia ako skutočná cena nehnuteľnosti, na ktorú sa poistenie rekreačných budov uzatvorilo; následkom je síce nižšie poistné, no v prípade poistnej udalosti aj nižšie poistné plnenie

-nadpoisteniu – keď je poistná suma vyššia ako hodnota nehnuteľnosti, na ktorú sa uzatvorilo poistenie rekreačných budov; následkom je predražené poistné, no v prípade poistnej udalosti nízke poistné plnenie, ktoré sa nevyplatí v plnej výške, ale len vo výške skutočnej škody.

Poistenie rekreačných budov a poistná udalosť

Najideálnejším spôsobom ako chrániť svoj majetok je predchádzať škodám jeho dostatočným zabezpečením a správnou prevádzkou. Sú však aj udalosti, ktoré nemožno ovplyvniť, a práve pre tieto prípady slúži poistenie rekreačných budov.

Poistenie rekreačnej budovy je možné uzatvoriť len vtedy, ak je chata alebo chalupa skolaudovaná a jej majiteľ má vystavený list vlastníctva. Tieto dva dokumenty sú potrebné aj v prípade vzniku poistnej udalosti.

V prípade, že máte poistenie rekreačných budov uzatvorené a nastane poistná udalosť, mali by ste postupovať nasledovne:

 • bezodkladne ústne informovať poisťovňu o vzniku poistnej udalosti a najneskôr do 5 dní podať aj písomné oznámenie,
 • v prípade potreby (lúpeže/požiaru) volať políciu SR alebo Požiarny záchranný zbor,
 • umožniť likvidátorovi preskúmať príčiny a rozsah škody vzniknutej na majetku,
 • odovzdať potrebné dokumenty žiadané poisťovňou k doriešeniu poistnej udalosti.

Po nahlásení a prešetrení poistnej udalosti by vám v prípade uznania nároku malo byť poisťovňou vyplatené poistné plnenie vo výške stanovenej v poistnej zmluve, a to zvyčajne do 14 dní po uzavretí poistnej udalosti.

TIP! V prípade, že nie je možné ukončiť šetrenie do jedného mesiaca po tom, ako sa poisťovňa o poistnej udalosti dozvedela, pričom vám bol preukázaný nárok na poistné plnenie, máte právo písomne požiadať o primeraný preddavok z tohto plnenia. 

Ak máte akékoľvek otázky alebo sa potrebujete poradiť, obráťte sa na nás.