Poistenie nehnuteľnosti:
čo je poistené, to sa počíta!

Ideálnym spôsobom, ako chrániť svoj majetok je poistiť si ho.
Možností je pritom hneď niekoľko!
Poistenie domácnosti chráni zariadenie vášho domu a bytu.
Poistenie bytu zaručuje finančné krytie vzniknutých škôd na vašom byte.
Poistenie domu predstavuje ideálnu ochranu vášho domu pred náhodnými udalosťami.
Poistenie rekreačných budov poskytuje spoľahlivé zabezpečenie pre vami vyhľadávané miesta oddychu.

Poistenie domov a domácností v spolupráci s Netfinancie s.r.o.

Ako prebieha obhliadka škody na majetku?

Keď vznikne škoda na vašom majetku, je veľmi dôležité ju nahlásiť poisťovni a tiež dohodnúť obhliadku nehnuteľnosti. Pri obhliadke ide o dôkladné a presné zaznamenanie rozsahu vzniknutej škody. Spravidla tento proces prebieha rovnako v každej poisťovni.

Postup obhliadky vzniknutej škody

 • S poisťovňou si dohodnete presný dátum vykonania obhliadky, ktorá k vám následne vyšle technika.
 • Technik vzniknutý stav vecí riadne nafotí, spíše zápis o škode a vyplníte s ním tlačovo na oznámenie vzniku škody.
 • Tento dokument bude podkladom pre zaregistrovanie poistnej udalosti a tiež pre vykonanie individuálneho postupu pri vyčísľovaní výšky škody.
 • Máte na výber z dvoch spôsobov vyčíslenia škody:
  • výpočet rozpočtom, kedy vám likvidátor škodu vyčísli a následne vám bude poistné plnenie vyplatené bez nutnosti dokladovania faktúr o opravách.
  • likvidácia na základe faktúr, ktorá sa realizuje tak, že najskôr predložíte faktúry za vykonané opravy, vrátane rozpisu prác a použitého materiálu. Poisťovňa následne zhodnotí, či vynaložené náklady zodpovedajú bežným cenám na trhu.
 • Poistné plnenie by malo byť vyplatené do 15 dní od ukončenia šetrenia poistnej udalosti a doručenia všetkých potrebných dokladov.
 • Vyplatenie menších škôd spravidla prebieha do dvoch týždňov. Pri väčších škodách, ktoré musia byť posúdené aj odborníkom, napríklad statikom, sa môže táto lehota predĺžiť.
 • Doba vyplatenia tiež závisí aj od toho, či ste si zvolili výpočet škody rozpočtom alebo dokladáte faktúry za realizované opravy.
 • V prípade veľkých škôd na majetku môžete požiadať aj o finančnú zálohu, žiadosť je potrebné podať písomne a doručiť do vašej poisťovne.