Poistenie nehnuteľnosti:
čo je poistené, to sa počíta!

Ideálnym spôsobom, ako chrániť svoj majetok je poistiť si ho.
Možností je pritom hneď niekoľko!
Poistenie domácnosti chráni zariadenie vášho domu a bytu.
Poistenie bytu zaručuje finančné krytie vzniknutých škôd na vašom byte.
Poistenie domu predstavuje ideálnu ochranu vášho domu pred náhodnými udalosťami.
Poistenie rekreačných budov poskytuje spoľahlivé zabezpečenie pre vami vyhľadávané miesta oddychu.

Poistenie domov a domácností v spolupráci s Netfinancie s.r.o.

O prevádzkovateľovi portálu

Spoločnosť Netfinancie s. r. o. vznikla v roku 2006 na základe povolenia Národnej banky Slovenska, ktoré jej umožnilo vykonávať finančné sprostredkovanie a poskytovať finančné služby v sektore poistenia a zaistenia.

V roku 2010 rozšírila spoločnosť Netfinancie svoje pôsobenie a získala povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta aj v oblasti prijímania vkladov, poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.

Hlavným poslaním spoločnosti Netfinancie je poskytovať svojim klientom a širokej verejnosti nezávislé poradenské a konzultačné služby v oblasti finančníctva. Nakoľko sa Netfinancie snažia ponúkať svojim klientom vždy aktuálne informácie a kvalitný servis, zameriavajú sa predovšetkým na oblasť internetového poradenstva. Spoločnosť Netfinancie však poskytuje aj osobné poradenstvo a konzultácie.

Na stránkach spoločnosti Netfinancie s. r. o. je možné uzatvoriť poistenie online. Najvyhľadávanejším online poistným produktom je PZP a havarijné poistenie. Okrem týchto dvoch základných produktov ponúkajú Netfinancie aj ďalšie, ako sú napríklad: poistenie zodpovednosti zamestnanca, cestovné poistenie, poistenie autoskla či poistenie majetku, v rámci ktorého je možné uzatvoriť poistenie domácnosti a poistenie nehnuteľnosti.

Netfinancie s.r.o. je nezávislá poradenská a konzultačná spoločnosť, ktorá nemá so žiadnou z partnerských spoločností uzatvorenú zmluvu o exkluzivite. Preto predstavujú Netfinancie pre svojich klientov a širokú verejnosť záruku objektívnych informácií a správnych riešení!

Netfinancie - kontakt

Sídlo spoločnosti a miesto prvého kontaktu:

Netfinancie s. r. o.

Radničné námestie 1

902 01 Pezinok

(Turecký dom, vchod cez bránu, prvé dvere vľavo, 2. poschodie)

Telefonický kontakt:

0850 555 000

Online kontakt:

Web: www.netfinancie.sk

E-mail:info@netfinancie.sk