Poistenie nehnuteľnosti:
čo je poistené, to sa počíta!

Ideálnym spôsobom, ako chrániť svoj majetok je poistiť si ho.
Možností je pritom hneď niekoľko!
Poistenie domácnosti chráni zariadenie vášho domu a bytu.
Poistenie bytu zaručuje finančné krytie vzniknutých škôd na vašom byte.
Poistenie domu predstavuje ideálnu ochranu vášho domu pred náhodnými udalosťami.
Poistenie rekreačných budov poskytuje spoľahlivé zabezpečenie pre vami vyhľadávané miesta oddychu.

Poistenie domov a domácností v spolupráci s Netfinancie s.r.o.

Čo treba robiť, keď vznikne škoda na majetku?

Viete, ako postupovať, keď vznikne škoda na vašom majetku? Spísali sme pre vám jasný a prehľadný návod, ktorý vám bude nápomocný pri škodovej alebo poistnej udalosti.

1. Zabráňte zväčšovaniu škodu

Ak si situácia vyžaduje, aby ste presunuli alebo odstránili poškodené veci, vyhotovte najskôr riadnu fotodokumentáciu a spíšte si zoznam vecí, ktoré sa poškodili alebo zničili.

2. Privolajte pomoc

V prípade požiaru zavolajte hasičov. Ak prišlo k vlámaniu alebo lúpeži, bezodkladne kontaktujte políciu. Ak sa pri škodovej udalosti niekto zranil, zavolajte záchrannú službu. Snažte sa nemanipulovať so stavom a umiestnením vecí, až do príchodu záchranných zložiek.

3. Poistnú udalosť nahláste vašej poisťovni

Vznik poistnej udalosti čo najskôr oznámte vašej poisťovni buď telefonicky alebo osobne na pobočke. V prípade poistenia majetku je však potrebné, aby ste poistnú udalosť oznámili aj písomne. Oznámenie poistnej udalosti musí obsahovať:

  • dátum a miesto vzniku škody
  • podrobný popis poškodeného majetku
  • presné umiestnenie poškodeného majetku
  • poistný produkt, z ktorého sa má uplatniť škoda
  • číslo poistnej zmluvy
  • údaje o poistníkovi
  • meno kontaktnej osoby a telefonický kontakt

4. Naplánujte si termín obhliadky

Poisťovňa musí vykonať obhliadku miesta škody za účelom stanovenia výšky poistného plnenia. V prípade, že ide o požiar, krádež alebo inú škodu veľkých rozmerov sa obhliadka vykonáva ihneď. V prípade menších škôd sa termín obhliadky naplánujte.

5. Poisťovni doručte všetky potrebné dokumenty a potvrdenia

Pre správne uzatvorenie poistnej udalosti musí mať poisťovňa k dispozícii všetky potrebné dokumenty. Napr. pri krádeži je potrebné poisťovni doručiť pokladničné bloky, faktúry a iné dokumenty. Pri požiari zasa fotografie. Po tom, ako sa vykoná obhliadka bude poistná udalosť zaregistrovaná a podľa dostupných podkladov bude vypočítaná výška poistného plnenia a poistná udalosť bude uzatvorená. Do 15 dní od uzatvorenia poistnej udalosti by vám malo byť vyplatené poistné plnenie. Výnimkou sú prípady, kedy je potrebné odborné posúdenie statiky budov. Vtedy môže vyplatenie trvať o niečo dlhšie.