Poistenie nehnuteľnosti:
čo je poistené, to sa počíta!

Ideálnym spôsobom, ako chrániť svoj majetok je poistiť si ho.
Možností je pritom hneď niekoľko!
Poistenie domácnosti chráni zariadenie vášho domu a bytu.
Poistenie bytu zaručuje finančné krytie vzniknutých škôd na vašom byte.
Poistenie domu predstavuje ideálnu ochranu vášho domu pred náhodnými udalosťami.
Poistenie rekreačných budov poskytuje spoľahlivé zabezpečenie pre vami vyhľadávané miesta oddychu.

Poistenie domov a domácností v spolupráci s Netfinancie s.r.o.

Výluky z poistenia nehnuteľnosti

Každý typ poistenia má definované výluky, teda špecifické situácie alebo okolnosti, ktoré sú z poistného krytia vylúčené. Rovnako je to aj v prípade poistenia nehnuteľnosti. Výluky z tohto typu poistenia by mal poznať každý poistník.

Výnimky v rámci poistenia nehnuteľnosti nie v poisťovniach rovnaké, ale skôr podobné. Mierne sa medzi jednotlivými poisťovňami odlišujú, spravidla sa do výluk z poistenia nehnuteľnosti zaraďujú nasledujúce situácie:

  • úmyselné poškodenie poistenej veci,
  • škoda spôsobená nedbanlivosťou, alebo pod vplyvom alkoholu, či návykových látok,
  • poškodenie alebo zničenie veci pri oprave, údržbe alebo počas prepravy,
  • škody, ktoré vznikli následkom nevykonanej pravidelnej kontroly elektrických spotrebičov alebo iných zariadení (napr. plynového kotla),
  • škody zapríčinené domácimi zvieratami,
  • postupné opotrebenie, ku ktorému došlo pravidelným užívaním alebo používaním veci,
  • krádež alebo poškodenie vecí, ktoré boli uložené na záhrade, v záhradnom altánku, na balkóne alebo lodžii,
  • poškodenie softwéru alebo elektronických dát.

Prečo je dobré vedieť, aké sú výluky z poistenia nehnuteľnosti?

Keď vám napríklad silný vietor poškodí záhradný nábytok, ide o škodovú udalosť. Vzhľadom na to, že takáto situácia je zadefinovaná vo výlukách z poistenia nehnuteľnosti, nepôjde o poistnú udalosť. V praxi sa často stáva, že klienti si myslia, že akákoľvek škoda na ich poistenej nehnuteľnosti je automaticky poistnou udalosťou. Vo výsledku ich potom čaká nepríjemné prekvapenie. Preto si pred uzatvorením poistenia dôsledne preštudujte poistné podmienky a oboznámte sa aj s výlukami z danej poistky. Vždy sa vám oplatí vedieť, na čo máte z poistenia nehnuteľnosti nárok a na čo nie.

V neposlednom rade je dobré pravidelne aktualizovať vašu poistnú zmluvu. Ak ste vašu nehnuteľnosť prestavovali či rekonštruovali, jej hodnota sa mohla zmeniť. Preto je dobré váš dom či byt poistiť na novú poistnú zmluvu a zahrnúť aj riziká, ktoré vaše poistenie doteraz nekrylo.